شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها

1

تعداد مقالات

18

تعداد نویسندگان 18

تعداد داوران

16

تعداد مشاهده مقالات 1,933

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

801
درصد پذیرش

45

 

 

 

نام نشریه به زبان فارسی: پژوهش‌های راهنماشناسی

توالی انتشار: دو فصلنامه

سال آغاز انتشار: 1400

کشور محل انتشار: ایران

ناشر: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی و ترویجی

 وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

میزان مشابهت: حداکثر 20 درصد بر اساس سامانه سمیم نور

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور

مدت زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری:  1 تا 3  ماه

روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

ایمیل نشریه: rahnama@gmail.com

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

*****

  لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید:

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 * دوفصلنامه پژوهش‌های قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) را در مقالات درج می­‌نماید. 

* از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم مشخصات نویسندگان)، (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 1-360 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی