دوفصلنامه علمی پژوهش‌های راهنماشناسی

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است. 

 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می‌کند.

 

********************************

سال آغاز انتشار: 1399

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

 وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور

مدت زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

میزان مشابهت: حداکثر 10 درصد بر اساس سامانه سمیم نور 

ایمیل نشریه: rahnama@isri.ac.ir  

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

 

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 * دوفصلنامه پژوهش­ های راهنماشناسی قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) را در مقالات درج می­‌نماید. 

* از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 * به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار فرایند استناددهی را انجام دهند. 

 
شماره جاری: دوره 2، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-120 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی